FAQ & QnA για την Κάρτα Μέλους #HarrysSpot!

Τι είναι η κάρτα μέλους #HarrysSpot;

Η κάρτα μέλους #HarrysSpot είναι η προπληρωμένη εκπτωτική κάρτα μέλους με την οποία, όσοι την προμηθεύονται, απολαμβάνουν καφέ και σοκολάτα ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ για 30 μέρες takeaway!

Πόσο κοστίζει και για πόσο καιρό ισχύει;

Κοστίζει μόνο 14,99€ το μήνα και ισχύει για 30 ημερολογιακές μέρες! Με το που λήξει έρχεσαι από εμάς και την ανανεώνουμε για άλλες 30 μέρες!

Για ποια ροφήματα ισχύει;

Ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους καφέδες και ΟΛΕΣ τις σοκολάτες! (ΝΑΙ,ΝΑΙ και όμως)

Ισχύει μόνο για φοιτητές;

ΟΧΙ! Ισχύει για όλους όσους είναι άνω των 15 ετών!

Μπορώ να πάρω κάτι και να καθίσω;

Δυστυχώς όχι η προσφορά ισχύει μόνο για takeaway!

Μεταξύ μας τώρα..συμφέρει;

ΝΑΙ! Σκέψου να παίρνεις καφέ για 30 μέρες με μόλις 0,50€ ο καφές ή η σοκολάτα! Αδιανόητη τιμή για τη Θεσσαλονίκη!

Καλή φάση! Που μπορώ να την προμηθευτώ;

Θα τη βρεις στο κατάστημα #HarrysSpot στην Αγγελάκη 8Β! Έλα στο bar και σε λίγο λεπτά θα απολαμβάνεις καφέ στη χαμηλότερη τιμή της πόλης!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν ή να μας στείλεις ένα μήνυμα στη σελίδα μας!
ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Με την αγορά της κάρτας μέλους μπαίνετε στην κλήρωση για δωρεάν #ΒΑΦΛΟΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ!
______________________________________________________

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι κατωτέρω αναφερόμενοι όροι, προϋποθέσεις και συμφωνίες ρυθμίζουν την έννομη σχέση μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία “HARRY’S SPOT CAFE” και των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με τον τίτλο «HARRY’S SPOT MEMBERS CARD», τον τρόπο και την διαδικασία συμμετοχής, τη λειτουργία και τη λήξη του προγράμματος, αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή αίτησης ανανέωσης εγγραφής στο «Πρόγραμμα».
1. Δικαίωμα απόκτησης της κάρτας έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
2. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση του εκάστοτε ενδιαφερομένου στο Harry’s Spot Cafe (Αγγελάκη 8Β).
3. Η κάρτα μέλους ισχύει μόνο για takeaway ροφήματα από το κατάστημα της Αγγελάκης 8Β. Δεν ισχύει επ’ ουδενί για κατανάλωση στο σαλόνι και στο μπαρ.
4. Είναι απαραίτητη η επίδειξη πάσο ή ταυτότητας κατά την απόκτηση της κάρτας καθώς επίσης και για τη χρήση της.
5. Η κάρτα μέλους ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από τη μέρα κτήσης της.
6. Για κάθε ημερολογιακή μέρα κτήσης, ο κάτοχος της κάρτας μέλους έχει δικαίωμα αγοράς ενός (1) ροφήματος (καφέ ή σοκολάτα).
7. Η “εταιρία” διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προσφορές μέσω email στο χρήστη για τα προϊόντα της καθώς και ενημερωτικό δελτίο.
8. Ο Αιτών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την γνησιότητα, εγκυρότητα, αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στην αίτηση ως προσωπικά του στοιχεία είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά και είναι το μόνο υπαίτιο για τις τυχόν ποινικές ή αστικές συνέπειες από την καταχώριση πλαστών, ψευδών, παρανόμως κτηθέντων ή ανύπαρκτων στοιχείων. Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.
9. Για την έκδοση της κάρτας ο αιτών οφείλει να καταβάλει στην «εταιρεία» το ποσό των 14,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφεξής και για τους παρόντες «τέλος συμμετοχής», το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα έκδοσης της κάρτας, διαχείρισης και λειτουργίας του Προγράμματος καθώς και τα ροφήματα που δικαιούται. Το «τέλος συμμετοχής» θα καταβάλλεται είτε τοις μετρητοίς στο κατάστημα είτε μέσω POS.
10. Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε την διαδικασία συμμετοχής στο «Πρόγραμμα» καθώς και το ύψος του καταβλητέου «τέλους συμμετοχής», με σχετικές γνωστοποιήσεις.
11. Με την υποβολή της αίτησης για έκδοση της κάρτας ή με την υποβολή της αίτησης ανανέωσης της κάρτας, ο κάτοχος της δηλώνει ότι γνωρίζει, συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και συμφωνίες συμμετοχής στην κάρτα μέλους.
12. Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής κατά την διακριτική της ευχέρεια.
13. Η κάρτα που θα λαμβάνει ο εκάστοτε συμμετέχων στο «Πρόγραμμα» είναι αυστηρώς προσωπική, δεν εκχωρείται και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο και χρήση της μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από τον νόμιμο κάτοχο της. Περιλαμβάνει δε, τον προσωπικό κωδικό του κατόχου καθώς και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
14. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται, αν επιθυμεί την επανέκδοση της, να υποβάλει εκ νέου αίτηση στην «εταιρία».